Om/ About Savanna Metro

Savanna Metro AS er et norsk foretak stiftet sommeren 2015, som samarbeider med etiopiske gründere om design og produksjon av kvalitetsprodukter innen skinn og tekstil for salg på det norske markedet.

Etiopia har en omfattende skinnproduksjon og en lang håndverkstradisjon. Vi samarbeider med dyktige etiopiske designere og produsenter, både nyetablerte og med lang internasjonal erfaring.

Vi ønsker å formidle eksklusive produkter laget av etiopiske råvarer som skinn, bomull og silke, produsert av erfarne håndverkere.

Les mer om våre produkter på nettbutikken indezi.no.

***

Savanna Metro AS is a Norwegian company founded in 2015, working with Ethiopian entrepreneurs on design and production of quality products from leather and textile, initially targeting Norwegian consumers.

Ethiopia is known for its production of quality leather, as well as its long tradition in different crafts. We work with skilled Ethiopian designers and manufacturers, with both domestic and international experience.

In our collection you will find exclusive products made from Ethiopian leather, silk and cotton, made by experienced artisans.

See our products in the webshop indezi.no (Norwegian)